Search

کاهش ۵۰درصدی معامله مسکن در کشور

[ad_1]

کاهش ۵۰درصدی معامله مسکن در کشور

رئیس اتحادیه جنس مشاوران املاک با ايما به قصد کاهش ۵۰ درصدی كردارها مسکن درب کشور قول: تاپایان كلاس افزایش قیمتی مدخل سرپوش قسمت قطعه مسکن پیش بینی نمی‌شود.
وی دروازه اندر قول‌وگو با گزارشگر نيكي و عتاب دروازه اندر مورد بغاز آخرین وضعیت دادوستدها مسکن درب شهر تهران گفتار: باب ماه های اخیر وضعیت خريدوفروش ها بهتر شده است بطوری که درب ۱۷ گاه اوايل آبان ماه ماه مدخل سرپوش شهر تهران،  ۸ عندليب و ۱۳۵ مقاوله نامه خرید و فروش و ۱۱ عندليب و ۱۱۱ مشاور املاک
معاهده استجاره ارز به سمت درج رسید که دروازه اندر كليه بیش از ۱۹ الف بلبل مواضعه بوده است.
وی با بیان اینکه این ارقام داخل مقایسه با موعد همانند ارزان پار سیر صعودی داشته است، افزود: پار منحصراً بس  ۷ الف بلبل و ۵۹۸ معاهده خرید و فروش و ۸ عندليب و ۳۰۶ مقاوله نامه كرايه ربح داخل شهر تهران بوسيله سوگند به مرقوم رسید که نشانگر افزایش امار كردارها امسال قرابت تناسب به سمت پار است.
رئیس اتحادیه جنس مشاوران املاک فروش و كرايه ربح تنها های مسکونی
تهران با عهد اندازه اینکه با نيستي نمو بلوغ خريدوفروش ها تو شهر تهران ليك باب کشور، با کاهش دادوستدها مسکن روبرو هستیم، سخن: مدخل سرپوش کشور صحن کاملا برعکس است و وضعیت معامله ها مسکن از ابتدای سنه پايه سیر کاهشی داشته است و گيرا است که درب آزاد ماه‌ها جرم كردارها کاهشی بوده است.
عقبائی با بیان اینکه دروازه اندر مهر امسال ۴۱ عندليب و ۵۷۰ معاهده خرید وفروش به قصد ضبط رسید درب حالیکه درون پار بیش از ۸۰ الف بلبل بده وبستانها رفتارها به سوي ضبط رسیده حيات، اظهار داشت: این ارقام نشانگر این است که حي کاهش  ۴۰ تا ۵۰ درصدی شكل خريدوفروش ها مسکن درون کشور بودیم. امیدواریم که رويش معامله ها تو تهران بوسيله سوگند به شهرهای مهتر رهبر ممتاز تسری یابد و نمودار نمو خرید و فروش آپارتمان
بلوغ خريدوفروش ها کشوری باشیم.
وی با استعاره بوسيله سوگند به اینکه كارآ رويش معامله ها مدخل سرپوش شهر تهران ولي قیمت ها تغییر ی نداشته است، قول: پیش بینی شما خرید و فروش مسكن
این است که تاپایان سن بازهم افزایشی قیمت نداریم زیرا ظرفیت افزایش قیمت نداریم.

کاهش ۵۰درصدی معامله مسکن در کشور

[ad_2]
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *