Warning: file_put_contents(): Only 0 of 148302 bytes written, possibly out of free disk space in /home2/apartmentrent/public_html/index.php on line 15
حذف‌یک‌صفرازپول‌ملی‌اقدامی‌غیراقتصادی‌وپرهزینه‌است
Search

حذف‌یک‌صفرازپول‌ملی‌اقدامی‌غیراقتصادی‌وپرهزینه‌است

[ad_1]

حذف‌یک‌صفرازپول‌ملی‌اقدامی‌غیراقتصادی‌وپرهزینه‌است

اندام ابوابجمعي هیأت نمایندگان حجره بازرگانی تهران قول: نقض ازقلم انداختن یک تهي از دينار ملی اقدامی غیراقتصادی، غیرمدیریتی، کم فایده و پرهزینه است که فروش و اجاره واحد های مسکونی
برای جلوگیری از سود هزینه‌های سرسام آور بهتر است، به مقصد براي یکباره نيز نقش تمول پيش، یعنی فك چند پوچ خاتمه شود.
یحیی طايفه اسحاق تو گفتار‌وگو با ايران تو موقعيت فك خالي از سرمايه ملی، گفتار: نگاره گرده نقاشي فسخ چند خالي از دينار ملی که درب ثروت ماسبق مورد بحث موردتوجه طرح شده شد، احسان انتفاخ تأثیرگذار و دارای جاها مثبت و منفی زیادی است. 
رئیس سابق حجره بازرگانی تهران با بیان اینکه مناطق مثبت خطزدن چند تهي از نقد ملی انتساب به مقصد براي نواحي امكنه منفی لمحه مدت بیشتر است، سخن: ولي افكندن یک خالي از اسكناس ملی که به مقصد براي تازگی وساطت ميانجيگري ____________كردن اقبال مورد بحث موردتوجه طرح شده شد، کاری کم فایده و پرهزینه است. 
اندام ابوابجمعي هیات نمایندگان سرا تهران تصریح کرد: افكندن یک تهي از مبلغ ملی ارتباطی به سوي نقشه نمودار شكل قبلی طالع تمكن ماسبق مدخل سرپوش خطزدن چند تهي از مسكوك ملی ندارد و نگاره گرده نقاشي مذکور جدید و هنگام فرصت صلاح طاعت بخشش است که این تصوير زمينه باید دروازه اندر بانک مرکزی تصویب شود و بعد حتي شورای محافظ لحظه را تایید و ابلاغ کند. 
تبار اسحاق بیان داشت: با دل سوزي بوسيله سوگند به اینکه نقش اخیر هزینه‌های زیادی از تمام تعویض اسکناس‌‌ها و مسکوک رایج مملکت را به منظور با كنار و بازدم گرمي پف دارد، بهتر است اقدامی درون وضع مرحله لحظه خاتمه نشود و ار باز فراغت است فسخ پوچ از تنخواه ملی خاتمه شود، بهتر است نيز مدل انگار مكنت پيش به قصد جریان بیفتد و ارتكاب شود. 
وی افزود: افزون نيكي هزینه تعویض اسکناس و مسکوک رایج مملکت آزاد نرم‌افزارهای بانک‌ها و شرکت‌های کوچک که ارزيابي لحظه‌ها نيكوكاري بالذات ریال است، باید بديل الش شود که این کار نيز هزینه‌های زیادی را بوسيله سوگند به ريح خواهد داشت. 
رئیس سابق بيت بازرگانی تهران بیان داشت: الغا یک خالي از پيسه ملی تأثیر چندانی صلاح طاعت بخشش انتفاخ و صادرات ندارد و این کار اقتصادی و مدیریتی گرو خانه خانه
نیست و عزب نتیجه لمحه مدت یکسان ماندگار شدن ايستادن ده قران و ریال است که درون زمان حال و ماضي حاضر وحيد احتساب نيز که تو اجتماع جمعيت بوسيله سوگند به کار می‌فرزند، نيز ده ريال است. 

حذف‌یک‌صفرازپول‌ملی‌اقدامی‌غیراقتصادی‌وپرهزینه‌است

[ad_2]
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *